Privacy Policy

ONZE CONTACTGEGEVENS

info@d-log.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

D-log / D-Tales kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je deze zelf achter laat door in te loggen en/of een account aan te maken om te kunnen reageren op onze berichten.

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

D-log / D-Tales verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De mogelijkheid te kunnen reageren op onze (nieuwsberichten)
  • De mogelijkheid om updates te ontvangen per e-mail van onze (nieuws) berichten of reacties hierop.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

D-log / D-Tales maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen zonder dat er een persoon aan te pas komt, en wij vormen geen geautomatiseerd profiel van jou die impact kan hebben op jouw privacy.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

D-log / D-Tales bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

E-mailadres: updates wil ontvangen van onze (nieuws)berichten en/of van reacties hierop.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

D-log / D-Tales verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die wij verzamelen worden niet gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij dit onderdeel is van bovenstaande uitzonderingen. We zullen in dat geval nastreven om de veiligheid zoals gewend in Europa na te leven en wanneer nodig stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D-log / D-Tales. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of een bezwaar sturen naar info@d-log.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, kunnen wij om bewijs vragen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

D-log / D-Tales neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@d-log.nl.